لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

خبرگزاری ایثارگران:
لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
Unknown۱۲فصل اول-کلیات
ماده 1- تعاریف
الف- ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار وحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید،مفقودالاثر،جانباز،اسیر،آزاده و رزمنده شناخته شود.
تبصره-احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی مشمولین این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- شهید و مفقودالاثر: به کسی اطلاق می شود که جان خود را در راه تکوین،شکوفایی،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.
ج-جانباز:به کسی اطلاق می شود که سلامتی خود را در راه تکوین،شکوفایی،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص های جسمی یا روانی دچار شود.
د-اسیر:به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین،شکوفایی،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تایید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.
ه-آزاده:به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین،شکوفایی ،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود.همچنین کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی،مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند.
تبصره-استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تایید مراجع صلاحیتدار برسد.
و-رزمنده:به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین،دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تایید مراجع ذی صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.
تبصره-رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می باشد،مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.
ز- خانواده شاهد:خانواده های معظمی که در راه اعتلاء اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضاء خانواده شان(پدر،مادر،همسر،فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
ح- خانواده ایثارگران:خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر،فرزند و والدین آنها می شود.
ط- درصورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون،خدمات و امتیازات مربوط،به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می گیرد.
ی- بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار بنیاد نامیده می شود.
ماده2- دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:
الف- کلیه وزارتخانه ها،سازمانها و دستاههای اجرائی،موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از این که دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند،قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها،کانون وکلاء دادگستری،کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری،قوه مقننه ،نهاد ریاست جمهوری،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(سازمانهای وابسته و تابعه)،نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(نظامی و انتظامی)نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنه توسط دولت تامین می گردد.
بانکها،موسسات بیمه ای،جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون ب آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی،شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران،شرکت ملی صنایع پتروشیمی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان صنایع ملی ایران،شرکتهای هواپیمایی،سازمان انرژی اتمی،اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
ب- سایر دستگاهها و سازمانها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند.
فصل دوم-مسکن
ماده3 – خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می گردد:
الف- تامین و واگذاری زمین یا مسکن.
ب- واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک
ج- ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد(%4) با بازپرداخت بیست ساله.
د- ودیعه مسکن استیجاری
ه- کمک بلاعوض
و- پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب
ز- معافیت از هزینه های آماده سازی زمین،خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می گیرد.
تبصره1- مشمولین دریافت خدمات مسکن عبارتند از: همسران،فرزندان و والدین شهدا،اسراء و مفقودالاثرها،جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند.
تبصره2- جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده اند،خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد.ضمنا جانبازان و آزادگان متاهل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسکن موردنظر به همسر آنان ارائه می گردد.
ماده4- میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هریک از مشمولین به ازاء هر واحد مسکونی،یکصد و بیست میلیون ریال در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون ریال
می باشد.افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی،براساس نرخ تورم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره1- مشمولین این قانون کخه عضو تعاونیهای مسکن بوده و نیز مالکین املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می توانند با ارائه ضمانت لازم(سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.این ضمانت نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
تبصره2- رعایت آئین نامه مقاوم سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تایید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.
تبصره3- محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانکها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود وکارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول،چهاردرصد(%4)بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانکها پرداخت شود.
تبصره4- ایثارگرانی که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش بینی شده در این ماده بر اساس چهار درصد(4%) و مازاد بر آن برابر ظوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد.دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده گذاری می باشد.
ماده 5 – به منظور پیشگیری از تخریب و بلا استفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولین این فصل که در عسر و حرج قرار دارندو از مساعدت های مربوط به مسکن هم بهره مند نشده اند، بنیاد بر حسب ظوابط و مقررات مصوب هیات امنا می تواند بخشی از هزینه های تعمیرات منازل را به صورت بلا عوض پرداخت نماید.
ماده 6 – مشمولین این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیر بنای مفید تا یکصد و بیست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند.
مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.
تبصره – مشمولین این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند.
ماده 7 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید(به نام فرزندان) نسبت به تامین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتیکه واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده مممکن نباشد دولت مکلف است به ازاء آن جهت هر یک از مشمولین مبلغ پنجاه میلیون ( 50000000 [2]) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.
ماده 8 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد(30%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه التفاوت سهم زمین در آپارتمان های اجاره به شرط تملیک به مشمولین واجد شرایط پرداخت می شود.
ماده 9 – مشمولین این فصل از پرداخت هزینه آماده سازی کلا” معاف و پرداخت این هزینه ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این معافیت ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه وقید می گردد.
ماده 10 – بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب سازی اماکن مسکونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.
ماده 11 – وزارت خانه های نیرو، نفت، راه و ترابری و کشور موظفند کلیه هزینه ای خدمات مربوط به آب رسانی، گاز رسانی، برق رسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزار های شهدا و یادمان ها را با هماهنگی بنیاد تامین نمایند.
هزینه آب و برق و گاز مصرفی گلزار های شهدا در مکان هایی که تحت پوشش شهرداری ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می باشد.
آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستااد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های مزیور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل سوم – بهداشت و درمان
ماده 12 – حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی ( همگانی، مکلف، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و و افراد تحت تکلف ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحات قئانین یادشده می باشد. آئین نامه اجرائی ذی ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13 – تامین صد در صد(100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص ( خدماتی که مشمول قوانین بیمه همکانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد.
تبصره 1 – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوطه و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان اقدام نمایند.
تبصره 2 – شرکت های دولتی، نهادها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در موسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.
تبصره 3 – دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده ودر اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
تبصره 4 – دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز وکارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولین این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
ماده 14 – بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی،توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروهای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تامین نماید. بدین منظور بنیاد می تواند ضمن استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی حسب ضرورت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران نسبت یه توسعه یا تاسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 1 – سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذور تامین و پرداخت می گردد.
تبصره 2 – بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تامین و وارد نماید
ماده 15 – بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تامین و ارتقاء سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان نسبت یه ایجاد بانک اطلاعات پزشکی و پیرا پزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.
ماده 16 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) به صورت رایگان اقدام نماید.
ماده 17 – بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تایید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد، اقدام نماید.
ماده 18 – بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استاندارد های بین المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات ( امتیازبندی تلفیقی)و تعیین و اصلاح و به روز کردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط،نیاز به رای کمسیون باشد،اقدام نماید.
ماده19- بنیاد موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه محجروحیت موجود در بیمارستانها و کلیه مراکز پزشکی،درمانی و ستادهای تخلیه مجروحین و جلوگیری از امحاء،مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحین دوران دفاع مقدس اقدام نماید.
ماده20- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،رفاه و تامین اجتماعی،آموزش و پرورش،سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری،پیشگیری و درمان جهت ارتقاء سطح سلامت و تامین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان “مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران” را تاسیس نماید.
تبصره-آئین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت 3ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – تسهیلات اداری و استخدامی
ماده21- کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(%25) از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط اخذ می نمایند به خانواده های شاهد،جانبازان و آزادگان،همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(%25)و بالاتر،آزادگان،اسراءو خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند.
تبصره1- آن دسته از فرزندان شاهد،جانبازان از کارافتاده کلی،آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند می توانند همانند سایر فرزندان شاهد،جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.
تبصره2-کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید،جانبازان بیست و پنج درصد(%25) وبالاتر ،آزاده،اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
تبصره3-کسب حداقل هشتاد درصد(%80) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولین متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش علوم،تحقیقات و فناوری الزامی است.
ماده22- بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد،جانبازان و آزادگان،که بنا به تشخیص کمسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانونی محجور و معلول(ذهنی،جسمی،حرکتی) باشند،علاوه بر پرداختی های موضوع این قانون،درصورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند،حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می نماید.
ماده23- بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.
ماده24- همسران شاهد،همسران جانباز 50% و بالاتر،شیمیایی و اعصاب و روان(متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند،درصورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.
تبصره1-همسران شاغل جانبازان زیر 50% و آزادگان با سنوات کمتر از پنج سال بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیات وزیران می رسد از یک تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می گردند.
تبصره2-کلیه همسران شاهد شاغل،همانند همسران جانبازان از کاهش ساعات کاری برخوردار می گردند.
تبصره3-رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی باشد.
ماده25- به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان50% وبالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشتهباشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت،حق سرپرستی پرداخت خواهد شد.افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می باشند.
ماده26- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50% و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمسیون پزشکی بنیاد و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجرئحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود،نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده27- مدت خدمت داوطلبانه جانبازان،رزمندگان،آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال درصورت تمایل جزو سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور(یک به یک و نیم) محسوب می گردد.
دولت مکلف است مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به ماخذ آخرین وضعیت استخدامی(حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.
ماده28- کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطاء امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودین زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا و مفقودین دارای مدرک دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.
فصل پنجم-اشتغال و کارآفرینی
ماده29- خانواده شاهد،جانبازان،همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر،آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنکه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل موردنظر باشند می توانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.
تبصره-رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل می باشند.
ماده30- وزارت کار و امور اجتماعی و سایر واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز کارگاههای تابع قانون کار،مشمولین موضوع ماده(29) این قانون را در اولویت قرار دهند.
ماده31- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولین موضوع ماده (29) این قانون،دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود می نماید،مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
الف-حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان 100% و سایر مشمولین موضوع ماده(29) این قانون به میزان 50% حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می گردد.
ب – کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد(150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.
ج – کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) این قانون حداقل به مدت پنج سال می نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد(75%) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (41) قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره مند می شوند.
ماده 32 – بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.منابع مالی این صندوق به شرح زیر تامین می گردد:
الف – بودجه عمومی دولت
ب – وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ایثارگران(وجوه اداره شده)..
ج – سایر منابع بنیاد(منابع داخلی بنیاد)
ماده 33 – در صورتیکه در راستای دستیابی فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان بیکار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دوره های آموزشی و مهارتی باشد، به منظور تامین حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش(حداکثر تا هجده ماه) کمک هزینه زندگی معادل هفتاد و پنج درصد(75%) حداقل حقوق کارکنان دولت و برای یک بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.
ماده 34 – برای بهره مندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن هماهنگی دستگاه ها و مراکز ارائه دهنده امکانات فوق با بنیاد مشروط بر آن که قبلاً از تسهیلات این فصل استفاده نکرده باشند تا سی درصد(30%) از امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می یابد:
الف – واگذاری غرفه میادین و بازارچه های خوداشتغالی و دکه از طریق شوراهای اسلامی و با هماهنگی شهرداری ها.
ب – سهمیه پذیرش دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشهای مهارتی، تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به همراه تسهیلات رفاهی به ویژه خوابگاه.
ج – اجراء دوره های کارورزی خاص فارغ الاتحصیلان توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط.
د – اعزام نیروی کار به خارج از کشور، توسط دستگاه های مشمول این قانون.
ماده 35 – دولت مکلف است ساز و کارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولین این فصل از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالی، برنامه کمک های فنی و اعتباری (ملی و استانی) در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و اجرا نماید.
ماده 36 – به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولین این قانون در سیاستگذاری های کلان، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.
فصل ششم – معیشت و رفاه
ماده 37 – کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون به شرح تبصره های زیر حسب مورد تامین و پرداخت می گردد.
تبصره 1 – کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.
تبصره 2 – شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد های عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند.
تبصره 3 – دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و رد اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
ماده 38 – حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه های موضوع ماده(2) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی(ره)،جهادسازندگی،سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور، شهید،مفقودالاثر،جانباز ازکارافتاده کلی گردیده اند،طبق مقررات ،همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.
تبصره-حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می گردد.
ماده39- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید،مفقودالاثر،اسرا،آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاهها،اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می گردد.
تبصره1-حقوق و مزایای اسرا،آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می گردد.
تبصزه2-حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد(38) و (39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند (الف) ماده(2) این قانون قطع می گردد.

 

ماده40-حقوق بازنشستگی شهدا،جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال،معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلین اضافه و به شکل تبصره های زیر عمل می شود.

تبصره1-حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال،اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز(بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می گردد.
تبصره2-حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا،جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت می گردد.
تبصره3-مشمولین قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظورشده برای شاغلین همطراز(مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار می گردند.دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تامین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.
ماده41- جانبازان 25% و بالاتر،آزادگان و خانواده های شاهد و خانواده جانبازان70% درصورت مسافرت داخلی از طریق هریک از شرکتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی،راه آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت 50% هزینه بلیط مسافرت معاف می باشد.
تبصزه1-کلیه مشمولین این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو(داخل شهری) معاف می باشند.
تبصره2-مشمولین این این ماده در پروازهای خارجی با معرفی نامه بنیاد برای یک بار در سال از50% تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره مند می باشند.
تبصره3-تخفیف موضوع این ماده در بخش های دولتی و خصوصی توسط بنیاد تامین و پرداخت می شود.
ماده 42 – معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهداء از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود.
ماده 43 – سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله ژنج درصد(5٪) تا ده درصد(10٪) از سهمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان،همسر و والدین شاهد که توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف می شوند اختصاص دهد.
ماده44 – وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، بر اساس معرفی نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.
ماده 45 – دولت مکلف است سالیانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد(25%) الی چهل و نه درصد(49%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی نماید.
تبصره 1 – آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند می توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.
تبصره 2 – آئین نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلا عوض توسط بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 46 – دولت مکلف است نسبت به تامین و پرداخت پنجاه درصد(50%) هزینه بیمه عمر خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان که توسط هیچ یک از دستگاه های دولتی تحت پوشش یبمه مذکور نمی باشند، افدام نماید.
ماده 47 – دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد شهید تشکیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیش بینی نماید.
ماده 48 – دولت مکلف است پس از فوت هر یک از ایثارگران غیرمستخدم دولت، کمک هزینه فوت همانند مشمولین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان – مصوب 1375- و اصلاحیه های بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر این که به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند، پرداخت نمایند.
تبصره – دستگاه های اجرائی کشوری و لشگری برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نمایند.
ماده 49 – دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفا قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه بعد آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.
تبصره – پرداخت هزینه های ازدواج به مشمولین این ماده که تحت پوشش دستگاه های اجرائی نیستند به عهده بنیاد است.
ماده 50 – تسهیلات بانکی(وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دوبرابر ظوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض الحسنه تعیین می گردد.
ماده 51 – کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهداء و جانبازان بیست و پنجاه درصد(25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد(25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.
تبصره 1 – به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تامین و پرداخت می گردد.
تبصره2 – این فوق العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد(38) و (39) این قانون برخوردار گردیده اند تعلق نخواهد گرفت.
ماده 52 – بیمه درمانی فرزندان ذکور شهداء پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد.
ماده53 – کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهداء و مفقودین را به ازاء هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه های ذی ربط پرداخت نمایند.
ماده54 – کارکنان شهید و جانباز و آزاده از کار افتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه ها، از کلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی،آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه ها، نظیر دفترچه اتکا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.
ماده 55 – جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.
ماده 56 – صد در صد (100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 57 – مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که بر اساس ماده(13) قانون حمایت از آزادگان ( اسراء آزاد شده) پس از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، بر اساس اخرین حقوق و مزایای فرد پرداخت خواهد بود.
همچنین آزادگانی که بعد از اسارت شاغل شده اند از این مزایا برای مدت اسارت بهره مند خواهند شد.
ماده 58 – وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات قضائی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفاء حقوق آنان اقدام نماید.
تبصره 1- هزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تامین و پرداخت می گردد.
تبصره 2 – شکایات مربوط به ایثارگرن مشمول این ماده در خصوص عدم اجراء این قانون در کمیسیون ماده(16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می باشد.
ماده 59 – قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست وپنج درصد(25%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سایقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.
ماده 60 – دستگاه های موضوع ماده(2) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفا برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره – افرادی که به موجب رای صادره از مراجع قضائی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده61- آئین نامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل هفتم – اموور فرهنگی،آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ماده62- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه،نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان،آزادگان،اسرا،جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا موسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار اقدام نمایند.
ماده63- با هدف توسعه،ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد،ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شان و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد،ایثار و شهادت،شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود.
الف-شرح وظایف:
1-سیاستگذاری در زمینه احیاء،حفظ،ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد،ایثار و شهادت
2-ساماندهی و هماهنگی در برنامه ریزی های کلان دستگاهها و نهادهای متولی دولتی و غیر دولتی
3-بکارگیری ظرفیت های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهیدان،جانبازان و آزادگان
4-ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ب-ترکیب:
1-رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا
2-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
3-وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
4-وزیر آموزش و پرورش
5-وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
6-وزیر کشور
7-رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
8-رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
9-نماینده ولی فقیه در بنیاد
10-رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
11-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
13-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
14-یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
15-رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد
16-رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور
17-دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره1-دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می باشد و مسئولیت پشتیبانی علمی،پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا را بر عهده خواهد داشت.
تبصره2-دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشکلها و سازمانهای غیر دولتی فرهنگی،هنری،پژوهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت می نمایند حمایتهای مادی و معنوی به عمل آورند.
تبصره3-دستورالعملهای داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره4-مصوبات این شورا با تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده64- با توجه به ضرورت حفظ،جمع آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران،دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی،هنری،تاریخی و علمی مکتوب و غیر مکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقه بندی به عمل آورد.
تبصره1-در صورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.
تبصره2-آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،مرکز اسناد ملی،ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده65- به منظور تجلیل از همسر،فرزند،والدین شهدا،مفقودین،اسرا و همچنین جانبازان،آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و رزمندگان،به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد.اعطاء نشان ویژه به کلیه ایثارگران،تابع آیین نامه اجرائی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ستاد کل نیروهای مسلح با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.این نشان غیر از نشانهای دولتی است که تحت آئین نامه مربوط اعطاء می شوند.
ماده 66- جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
ماده67- بنیادموظف است نسبت به تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد(همسر و فرزندان شهدا)،جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی،پیام نور،شبانه دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می باشند،اقدام نمایند.
تبصره-تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز،نوع،میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب ائین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده68- بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت هزینه های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه های آموزش عمومی و سایر برنامه های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود اقدام نماید.
تبصره1-بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی بعه دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد،جانبازان 25% و بالاتر،آزادگان و خانواده های آنان اقدام نماید.
تبصره2-آیین نامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده69- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می کنند بخصوص هنرمندان ایثارگر حمایت کنند.
تبصره-آئین نامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامه های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده70- به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی،فرهنگی،ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور موثر در عرصه های ملی و بین المللی،بنیاد موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت شش ماه آئین نامه ای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
ماده71- وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده 2 این قانون موظفند در اعطاء سهمیه های ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور،فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی 20% از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد،جانبازان،آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25% اختصاص دهند.
تبصره-کسب حداقل 70% حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد.این میزان درخصوص رشته های پزشکی 80% حدنصاب شرایط علمی می باشد.
ماده72- دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه گانه موظفند 20% از سهمیه هیات علمی خود را براساس آئین نامه ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.
ماده73- با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده های آنان،کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(2) این قانون که دارای امکانات تفریحی،فرهنگی،هنری و ورزشی می باشند با درنظر داشتن اصل عزتمندی،برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان 50% تخفیف در بهره مندی از این تسهیلات درنظر گیرند.
فصل هشتم – منابع مالی و نظارت
ماده74- منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیادفدر قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.
تبصره1-سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هرساله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
تبصره2-به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگرانفسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تامین اجتماعی ایثارگران و برنامه های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده75- به منظور نظارت برحسن اجراء این قانون وآئین نامه اجرائی آن ،رئیس بنیاد موظف است گزارش عملکرد هرسال را که براساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مقام معظم رهبری،رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره1-کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند هرساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.
تبصره2-ارائه گزارش از سوی دستگاههایی که مستقیما زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له خواهد بود.
ماده76- نوع،میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هرفصل طبق آئین نامه هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ستاد کل نیروهای مسلح،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط(حسب مورد) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده77- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.
ماده78- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
ماده79- بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال 1386 از محل اعتبارات ردیف 131600 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران و در سالهای آتی از محل صرفه جویی منابع داخلی آن بنیاد تامین خواهد شد.
اصلاحات فوق مشتمل بر هفتاد و هشت ماده و شصت تبصره در جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی به تصویب رسید و مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/6/1385 با اجراء آزمایشی آن به مدت چهارسال موافقت نموده است.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامى

۳۶ دیدگاه

 1. دختر ۱۹ساله جانباز می‌گه:

  آقایی که با نام رزمند ه وجانبازی که تا بمیرم انقلاب وامام را دوست دارم کامنت گذاشتین چرا بچه های جانباز حقی ندارن؟بچه ای که پدر علیلش رو میبینه حق نداره؟بچه ای که جیگرش خونه چون رنج وعذاب پدرش رو بخاطر دفاع از کشور وناموس من وامثال شمامیبینه بچه ای که با مشکلات روحی ومالی دست پنجه نرم میکنه حقی نداره یکم منطقی صحبت کنین بچه ی شما با یه پدر سالم رو به رو شده با یه زندگی هرچند ساده یا غیر ساده اما طبیعی حق کشی در نظر شما عدالت محسوب میشود؟ دولت چگونه میخواد زحمات ونقصان این جانبازان را جبران کند؟غیر ازاینکه با ارائه تسهیلاتی اندک سبب دلخوشی این جانبازان شود تا شاید اندکی از این رنج جبران گردد؟اگر درصد شما۱۰درصد است مسلما نباید خودرا با جانبازی ۲۵درصد به بالا قیاس زد خواهشمندم از عقل سلیم خود کمک گرفته تا این قضیه را درک وخودرا ملتفت کنید فکر میکنم امام خمینی وحضرت آیت الله خامنه ای بیشتر از من وامثال شما اطلاع داشته باشند پس در امور جانبازان وخوانواده های محترمشان که درد ورنج زیادی متحمل شده اند اظهار نظر نکنید از حق خود دفاع کنید نه اینکه خواستار نادیده شدن این خانواده ها شوید گرچه مسولین کشور خود افرادی خبره هستند اما خواستم اندکی در آگاهی شما نقش داشته باشم

 2. علی می‌گه:

  سلام من جانباز ۴۰درصداز ناحیه ی دودستم هستم که نمیتونم کاری انجام بدم بخاطر دستام اما من باید با حقوق ناچیز مستمری در حدود۶۰۰تومان بخشی از آن نیز وارد صندوق بنیاد میشود هزینه سه دانشجو رابه دوش بکشم دخترم به سن ازدواج رسیده اما امکان تهیه جهاز برایش ندارم چرا من با این وضعیت نامساعد وسختم باید با اندک حقوق مستمری سر کنم چرا به من حالت اشتغال تعلق نمیگیرد منی که جانم را برای این مملکت در کف دستانم گذاشتم حالا باید اینگونه متحمل رنج وعذاب شوم نه تنها خودم بلکه خانواده ام واقعا دارم از زندگی خسته میشوم کاش رسیدگی شود۴۰درصد جانبازی کم نیست

 3. نجم السادات سیف می‌گه:

  با سلام وخسته نباشید
  اینجانب همسر جانباز ۱۵درصد هستم نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت برای اینکه همسرم بیکار میباشد وهر زمان به بنیاد مراجعه میکند ودرخواست کار میکند ولی اظهار میکنند که کاری نمیتوانند براش انجام دهند حالا شما به من جواب بدهید که شخصی که ۲سال جبهه داشته والان ۱۵درصد جانبازی دارد که البته کمیسیون برای کمرش هیچ درصدی لحاظ نکرده وگفته مگر پرونده جراحی داشته باشد آیا باید زمین گیر شود که کمیسیون جواب بده وشمابگید با این هزینه های زندگی از کجا باید بیاره که یک زندگی رو بچرخونه وجانبازهای این چنین چقدر باید سر خورده شوند

 4. سلیم حقیقی می‌گه:

  شایسته ی ما نبود رفتار شما،
  رفتار بی تفاوت و ابزاری دولتمردان و فرماندهان دیروز جنگ که خود امروز از … این کشورند با ما رزمندگان جنگ و جانبازان زیر ۲۵% عبرتی برای فرزندان و نسل بعد خواهد بود.
  باشد تا آیندگان قضاوت کنند.
  یادشان باشه که دورادور این مملکت رو دشمنان محاصره کردند.

 5. جوادی می‌گه:

  باسلام بنده از سربازان ارتش بودم و ۲۱ ماه جبهه وکارت ایثارگری هم دارم البته جانباز نیستم ایا بامصوبه مجلس به ما هم کمکی میشود. در ضمن بیکار هم هستم . با تشکر

 6. حسین عباسی می‌گه:

  اگر کسی مستنداتی از حذف یا اصلاح تبصره ۲ ماده ۵۱ اطلاع دارد لطفا پاسخ دهید من جانباز حالت اشتغال بانک هستم اما از دریافت فوق العاده ایثارگری محرومم با اینکه از جای دیگری حقوق نمی گیرم پس این لایحه ایثارگران چه حق ریالی برای امثال من دارد چرابه همه ایثارگران تعلق میگیرد جز به جانبازان و آزادگان حالت اشتغال مگر ما ایثارگر نیسیم قانون حالت اشتغال با لایحه حمایت از ایثارگران دو حق و قانون جداست راهنمایی فرمایید

 7. سیامک می‌گه:

  با سلام و عرض ادب
  ببخشید بنده یه سوال از خدمتتون دارم و خواهش میکنم جواب بدید چون واقعا برام حیاتی هست…
  پدر بنده سابقه حضور ۲۴ ماه جبهه و کارت ایثارگری دارن
  تو ازمون های استخدامی که گزینه سهمیه ایثارگری داره آیا من میتونم این گزینه رو انتخاب کنم؟ تا الان تو دوتا ازمون شرکت کردمو با اینکه این گزینه رو نزدم ولی قبول شدم اما تو مرحله مصاحبه رد شدم… الان هم ۳۲ ساله و مجردم
  طبق تعریفی که تو سایت دیدم فکر کردم میتونم ولی برای اینکه مطمئن بشم گفتم از شما بپرسم

  عاجزانه خواهشمندم این سوال بنده رو جواب بدید و من رو از تردید خلاص کنید
  پیشاپیش عید رو به همه شما تبریک میگم و ارزوی سالی خوب و پربرکت ارزومندم
  یا علی

 8. همشهری می‌گه:

  واقعا مضحک
  فرزند و همسر جانباز ۲۵ درصد ازشهریه تحصییلی معاف ولی جانباز خود ۲۴ درصد چی؟

 9. محمود می‌گه:

  چرا تسهیلات به جانبازان زیر ۲۵ درصد ااجرا نمیشه

 10. محمود می‌گه:

  باسلام عرض ادب و احترام . رزمنده و ایثارگر هشت سال دفاع مقدس هستم و از خانواده معظم شهدا . بیشتر از ۶۰ ماه جبهه دارم و جانباز ۱۰درصد مبیاشم نتوانسته ام از قانون جامع ایثارگران استفاده نمایم چرا به جانبازان زیر ۲۵ درصد و ایثارگران رزمنده تسهیلات نمیدهند باید سوابق ایثارگریرزمندگان و جانبازی تلفیق میشد و امتیاز محسوب تا عدالت رعایت میشد انشاالله درسال۹۴ شاهد اراییه خدمات بیشتری باشیم

 11. افشین بسنج می‌گه:

  هنوزجوابی نیامده است

 12. ولی رضوی نیا می‌گه:

  بالای 7ماه جبهه دارم وجانباز 20% میباشم ودر13سالکی به جبهه ها اعزام شده ام’بنده برای کارشناسی ارشد ازاد شرکت کردم وهیچ مزایای تسهیلات برایم انجام نکرفت.اما با5%تفاوت چهار فرزند جانباز25%دردانشکاه رایکا ن میخوانند.ازدلسوزان به نظام خواهشمندم رعایت احقاق حقوق تمامی ایثارگران باشند.

 13. کاظمی می‌گه:

  اصلا عدالت رعایت نشده، بهتربود سنوات جبهه و درصد جانبازی ایثارگران تجمیع میشد و نمره یا امتیازی به آتان میدادند و کلیه خدمات بر اساس امتیاز ایثارکر داده میشد

 14. غلامرضا محمدی می‌گه:

  با سلام فرزند جانباز 40 درصد اعصاب و روان عباس محمدی می باشم پدرم در تاریخ 16/12/1392 مرحوم شدند بلافاصله حسابی که حق سرپرستی ایشان و حق نگهداری من که دچار معلولیت شدید جسمی دیستروفی عضلانی می باشم توسط بنیاد شاهرود مسدود شد و در طی این مدت هیچ حقوقی توسط بنیاد برای من که دچار معلولیت هستم قائل نشده آیا طبق ماده۲۲- بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد،جانبازان و آزادگان،که بنا به تشخیص کمسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانونی محجور و معلول(ذهنی،جسمی،حرکتی) باشند،علاوه بر پرداختی های موضوع این قانون،درصورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند،حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می نماید. و درگذشت پدر جانبازم حق و حقوقی برای نگهداری من توسط مادرم می باشد؟ خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.

 15. چندین قانو از جمله ماده51قانون جامع وتبصرخ2ماده 38و39 وحتی بیمه تکمیلی ازسوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اجرا نمیگردد چه کسی پاسخگو میباشد

 16. مجتبی می‌گه:

  احتراما اینجانب چندین بار برای رئیس بنیاد جانبازان و ایثارگران ایمیل ارسال کردم متاسفانه تاکنون جوابی دریافت ننمودم اینجانب دو نوبت در سالهای 67 به عنوان رزمنده بسیجی وسال 71 به عنوان سرباز سپاه جانباز گشتم بار اول 5% جانبازی و بار دوم 17% به افتخار جانبازی نائل گشته ام (جمعا 22% ) متاسفانه هربار تقاضای وام مسکن را نمودم به بهانه های مختلف جواب ندادند استدعا دارم پاسخ دهید .

 17. داود همراهی می‌گه:

  چرا در مورد تعدیل مدرک جانبازان شاغل قانونی وضع نکرده اند.

 18. باعرض سلام وخسته نباشید.چرابه جانبازان زیر25%دراین لایحه کوچکترین توجهی نشده وحتی اسمی از آنها نبوده ونیست؟.آیابهترنبود دست اندرکاران تصویب قانون باتوجه به درصد جانبازی وحضور درجبهه (سابقه ی جبهه)به آنهاهم امتیازاتی تعلق می گرفت تاعدالتی برقرار میشدولی باوجوداین قانون هیچگونه عدالتی وجود نداردامیدواریم گوش شنوایی برای درک درست ومنطقی وجودداشته باشدونمایندگان محترم مجلس ومسئولین بنیادشهید ودولت مردان فکری برای اصلاح این قانون بنمایند.

 19. اسماعیل خوش سیرت جانباز15% می‌گه:

  درطرح جامع ایثارگران بازهم جانبازان زیر25% ورزمندگان حذف شدند فراموش نکنید که درهشت سال جنگ همین بچه هادست دردست هم دادندوکمردشمنی که ازشرق وغرب حمایت میشد رابه خاک مالیدند

 20. قاسم جابری راد می‌گه:

  باسلام .ساکن اهوازهستم وقبل ازشروع جنگ برای کمک به محرومین توسط جهادسازندگی به مناطق محروم مرز بستان اعزام شدم وتابهمن ماه سال1359 درمنطقه جنگی دشت ازادگان مشغول به سنگرسازی برای رزمندگان بودم.روحت شاد حسین جان خوشنویسان. سپس به کردستان رفتم ودوسال اسلحه بدست گرفتم وازکیان ارضی جمهوری اسلامی ایران دفاع کردم.سپس مجددا پس ازدوسال به جبهه های جنوب برگشتم ویکسال درجهاد سازندگی درجبهه فعالیت نموده وازسال 1363 الی سال 1366 در واحدامدادجبهه خوزستان بعنوان امدادگر جبهه های حق علیه باطل به وظیفه خود عمل کردم . درعملیات کربلای 5 بدلیل ارتباط مستقیم بامجروحین شیمیایی دچارناراحتی تنفسی وخارش شدید شدم وتاولهایی که روی بدنم نقش بستند تاکنون نیز وجود دارند وهرمدت سر باز میکنند و تمامی لباسهایم اغشته به خون میگردند و پس از ازمایش در سازمان انتقال خون اهواز وتهران ابتلا به نوعی بیماری خونی برایم مسجل گردید . مدت حضورم درجبهه پس از ارایه مدارک درسال1391 دربسیج اهواز مورد تایید وتصویب قرارگرفت لیکن بامعرفی به کمیسیون پزشکی برای گرفتن درصد جانبازی .کمیسیون پزشکی دربیمارستان شهید بقایی اهواز اعلام کردند تنها مجوز شیمیایی ریه وچشم را داریم . من ازمسیولین امر استدعا والتماس دعا دارم پس من وامثال من که درجبهه بلای ایجاد تاول دربدنمان ظاهر وتاکنون نیز وجود دارد وبه ان مبتلا وکماکان دست وپنجه نرم میکنیم ودچارمجروحیت خونی شده ایم باید به کدام مرجع مراجعه کنیم تابه تقاضایمان رسیدگی واحقاق حق شویم. لطفا مرا راهنمایی کنید باتشکر قاسم جابری راد تلفن همراه 09163158852

 21. کیقباد چام چام می‌گه:

  من خودم میدانم همیشه برای ندادن حق جانبازان شیمیا ئی زیر 25 درصد همیشه راهی هست و تبغ ابلاغ دو لت مذ کور به علت نبودن بودجه به هیچیک از ما نباید در صد دهند و همیبشه مارا باید در این سطح نگه دارند و هر و قت به مسئو لین زیر بط مراجع میکنیم برای گرفتن حق خود فقط فقط فقط این جواب را میشنو یم .که شما زیر 25 در صد هستید اگر کسانی که به خدا و قران اعتقاد داشته باشند حق ما را مید هند در غیر این صورت از کافر به قول خودشان بدتر هستند من امید وارم که در اخرت حق خودم را بگیرم از مسئو لین . قسم خوردم به خدای یکتاه باید کفن پوش به کمسیون پز شکی واقع در خرم اباد بروم و اگر برای نبودن بودجهدر صدم بالا نرود خودکشی کنم گنا ه فرزندانم بر گردن مسئو لین است و در اخرت از انها نمی گذرم

 22. محمد صادق قرباني می‌گه:

  يك فكري به حال جانبازان زير25درصد بكنيد. عدالت را رعايت كنيد .ممنون

  • رزمنده وجانبازی که تا بمیرم انقلاب وامامم را دوست دارم می‌گه:

   اخه انهایی که کشف قانون میکنند فکر میکنند مردم … کدوم وجدان بیدار وعقل سلیم قبول میکنه که فرزند جانباز ازشخص جانباز استحقاق بیشتری داره در قانون جامع فرزند جانباز که هیچ کاره هست نه جبهه ای دیده نه زخمی نه سردی نه گرمی ووقتی از جبهه براش تعریف میکنی به ریش ما میخنده از مزایا وحقوقی چون تحصیل رایگان و 25درصد افزایش حقوق وغیره برخوردار است که شخص ایثارگر ورزمنده وجانباز به بهانه زیر 25 درصدبودن از ان محروم است ایا این مردانگی است ایا این انصاف وعدالت است من فکر میکنم تصویب این کلمه 25 درصد بوسیله نمایندگانی صورت گرفت که به حق یا به ناحق 25درصد را برای خودشان گرفتند وگر نه کدوم انسان عاقل کرده را با ناکرده دیده را با ندیده وونهایتا جبهه رفته را با جبهه نرفته مساوی وازان بالاتر ومستحق تر بپندارد .من که نه همگان میپندانرند که این بدیهی ترین اجحاف ،حق کشی،وبی عدالتی است .

 23. احمدرضا عطوفت می‌گه:

  بسم تعالی
  ضمن سلام به شما عزیزان و دلسوزان
  آیا اینجانب که در سال 61 مجروح شدم و در زمان خود درصد جانبازی نگرفتم و در سنگین ترین عملیات با واحد های پیاده لشکر 77 پیروز خراسان شرکت داشتم و بعد از 25 سال یعنی در سال 86 با 5% جانبازی اینجانب موافقت شد .
  آیا حال که با همت خودم و روی پای خود ایستادن ، 30 سال کار و تلاش در پروژه های سنگین ، درخواست اینکه حقوق بازنشستگیم را متوسط آخرین سال محاسبه نمایند . درخواست زیادی است .این درخواست نه حق بنده بلکه حق و حقوق خانواده و باالاخص خانمم میباشد که هم برای بچه ها مادر و هم پد بوده است .
  با تشکر فراوان در پناه حق – احمد رضا عطوفت . شماره بیمه 64023156 در اداره تامین اجتماعی شهرستان دره شهر .

 24. احمدرضا عطوفت می‌گه:

  بسم تعالی
  ضمن سلام و توفیقات الهی برای آن مدیریت و سربلندی ایران عزیز اسلامی در تمام عرصه های جهانی
  اینجانب احمد رضا عطوفت كه در دبيرستان داريوش سابق –شيراز در رشته رياضي – نفر اول كلاسمان بودم بدليل تعطيلي سه ساله دانشگاه ها براي انقلاب فرهنگي از ادامه تحصيلات عاليه باز ماندم و براي دفاع از مرزهاي كشور اسلاميمان ايران با لشكر پياده 77 هميشه پيروز خراسان مشهد – تيپ 2 قوچان – گردان 122 – گروهان 3 – عازم جبهه هاي جنگ حق عليه باطل شدم در طول دوران نبرد در سنگين ترين عمليات رزمي بر عليه دشمن شركت داشتم همچون عمليات آزاد سازي پاسگاه زيد عراق – آزاد سازي شهرك زبيدات عراق –عمليات آزاد سازي ارتفاعات آل عمران در شمال غرب پيرانشهر، پسوه واقع در آذربايجان غربي – و از همه مهمتر در سنگين ترين عمليات بر عليه دشمن تا بن دندان مسلح ، در عمليات فتح المبين از سه جبهه نصر – فتح – فجر – شش لشكر از ارتش جمهوري اسلامي به همراه برادران رشيد و از جان گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيجيان دلاور، از كرخه نور تا مرزهاي كشور عزيزمان دشمنان بعثي را به عقب رانده و آناني كه بخاطر مي آورند اين عمليات در ايام عيد سال 61 اتفاق افتاد و تا پاکسازی کل منطقه تا مدت یک ماه بطول انجامید و از مردم خواسته شد به مساجد هجوم برده و دعا كنند تا عمليات به اتمام برسد كه با عنايات خاصه الهي عمليات به اتمام رسيد و ارتش عراق با تحمل هزاران كشته و مجروح و دادن 24000 اسير ، به طرز خفت باري به مرزهاي خود عقب نشيني كرد . گروهان ما در اين عمليات 30 شهيد و چند ده نفر مجروح تقديم كرد كه يكي از مجروحان در مورخ 12/2/1361 بنده بودم كه با سایر مجروحان ، ما را از پايگاه وحدتي دزفول با هواپيماي يك صد و سي به بيمارستان شريعتي مشهد براي مداوا اعزام كردند پس از مداوا مجددا به جبهه ها باز گشتيم تا پايان خدمت ، كه 18 ماه خدمت و 6 ماه احتياط ، با دو كارت از خدمت منقضي شدم . پدرم (رح ) با توجه اعتقادات خاص خود ازاجازه به رفتن بنده به بنياد شهدا و ايثارگران ، براي گرفتن درصد جانبازي ممانعت ورزیده و مجروحیت بنده را معامله با خدا تلقی نمود و بنده حقير خواسته پدرم( رح ) را اجابت كردم در صورتيكه مجروحان مشابه بنده در همان سال ،اقدام به گرفتن تا 30% جانبازي نمودند . تا سال 86 كه بنده بخاطر سربازي دو فرزند ذکورم ، يعني 25 سال بعد ، درسازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شیراز اقدام به درخواست درصد جانبازي كردم كه در نهايت به شماره رایانه ای 0715160681 با 5% جانبازي موافقت نمودند . پروژه هايي كه بنده در احداث آنها كار كردم همه دور از شيراز و خانواده ام بودند پروژه احداث مجتمع فولاد مباركه اصفهان – پالايشگاه شازند اراك – پالايشگاه بندر عباس – سد ايذه – سد مسجد سليمان – از سال 82 تا کنون در سد سيمره واقع در استان ايلام – با خريد بيمه 2 سال خدمت سربازي حضور در جبهه هاي جنگ ، در حال حاضر با محاسبه سوابق بيمه اي تا پايان مرداد ماه امسال – 1392 انشاالله اگر عمري باقي بود بازنشسته ميشوم و بعد از يك عمر تلاش و زحمت به آغوش خانواده ام باز ميگردم و با توجه به مطالب فوق پس از يك عمر مجاهدت در جبهه هاي جنگ ، كار و تلاش در احداث سنگين ترين پروژه هاي زير بنائي كشور عزيزمان ايران و دوري از خانواده ام بالاخص بعد از شروع دوران متاهلي و الحمدالله با داشتن دو فرزند ذکور که در دبیرستان های شیراز ازشاگردان ممتاز و در اخلاق پیرو حضرت محمد (ص )و مرتضی علی (ع) هستند – خدا را شاکرم به دادن چنین فرزندان پاک و خلف ، اما تقاضاي بنده از آن مقام محترم اینکه که دستور فرمايند ، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي اینجانب را ، مبلغ (متوسط گیری پرداخت حق بيمه ( يك سال آخر )) ملاك قرار دهند تا با وضعيت جسماني ضعيف ( پس از عمل جراحي دو ديسك كمرم در سال 90 ) و شرائط سخت روحي كه در حال حاضر دارم ، برايم لحاظ نمايند . قابل ذكر است بگويم در تمام طول زندگي از هيچگونه خدمات دولتي اعم از : دريافت زمين، وام، سختي كار از اداره كار ، غيره و ……. بهره اي نصيبم نشده و براي پر شدن 30 سال پرداخت بيمه تامين اجتماعي حتي بيمه مدت 2 سال خدمت سربازي در جبهه ها را نقدا خودم پرداخت كردم تمام سوابق بيمه اي بنده با شماره بیمه 64023156 در استان ايلام – در شعبه تامین اجتماعی شهرستان دره شهر ميباشد . اميدوارم توافق جنابعالي براي نحوه محاسبه حداکثری حقوق بازنشستگي مرحمي براي يك عمر سخت كوشي و روي پاي خود ايستادن اينجانب باشد . با كمال امتنان دعاگوي هميشگي جنابعالي و با آرزوی ‏ سلامتي و توفیق و سر بلندی ملت ايران در تمامي عرصه هاي جهاني .
  – در پناه حق باشید . – ارادتمند احمد رضا عطوفت
  شماره موبایل بنده 09173015317
  ايميل آدرس بنده
  Reza.otufat132@gmail.com
  بنده چون تاپایان مرداد 92 درخواست بازنشستگی نموده ام اگر تصمصیم بر درخواست اینجانب عملی و مورد قبول واقع گردد خواهشمندم کتبی موافقت خود را به اداره تامین اجتماعی دره شهر ابلاغ فرمایند تا بر اساس متوسط گیری اخرین سال ، حقوق اینجانب را محاسبه نمایند با تشکر فراروان .
  آدرس منزل در شيراز : بلوار تخت جمشيد – خيابان اقبال لاهوري شمالي كوچه 16 – كد پستي 7157759658
  معرف هاي بنده در شيراز :
  1-آقاي جهانبخش خاكسار همرزم بنده در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل در سالهاي 59 الي 61 – شغل بازنشست سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران – جانباز – در حال حاضر وكيل پايه يك دادگستري در شيراز با شماره موبايل – 09173144098
  2-آقاي قدرت اله زارع ‏، برادر عزت اله زارع همرزم بنده در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل در سالهاي 59 الي 61 -شغل مديريت حقوقي اداره كل تامين اجتماعي استان فارس – شماره موبايل – 09173038664
  3-آقاي مجيد عليمحمدي – شغل وكيل پايه يك دادگستري در تهران و شهر مقدس قم – شماره موبايل – 09121535384
  4-آقاي جمشيد باقري – شغل وكيل پايه يك دادگستري در شيراز– شماره موبايل – 09175991475
  5-آقاي مهندس حميد عليمحمدي –برادر آقاي مجيد ( رديف – 3 ) –مسئول دفتر فني نظارت مهاب قدس – در سد سيمره – جانباز – شماره موبايل – 09181410330
  6- آقاي مهندس ميرعارفين – سر ناظر اسبق مهاب قدس در سد سيمره – در حال حاضر سر ناظر مهاب قدس در سد تنگ معشوره – شماره موبايل – 09122086281
  7-آقاي مهندس فرشيد فر – معاونت اجرائي وزارت نيرو – سد سيمره – شماره موبايل – 09122035718
  8-آقاي مهندس شفيق – مسئول برق – وزارت نيرو در طرح و سد سيمره – شماره موبايل -09123373765 – و ساير مهندسين در هر سه اركان طرح و احداث سد سيمره از كارفرما-وزارت نيرو و مهندسين مشاور مهاب قدس و پيمانكار شركت پرليت از جمله آقايان مهندسين رضازاده-جبروتي –ميلاني-اقبال منش-كامجو-ذاكري-نصيرخواني

 25. (((
  رهبر ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺮان سه قوه و رﻳﻴﺲﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، اﻓﻖ روﺷﻦ اﻳﺮان را در ١٤٠٤ هجری ﺷﻤﺴﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ کردﻧﺪ.
  و عدم اجرای فرمان : ظلم به رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس ؛ و جبهه و جنگ و فرهنگ ایثار و شهادت است .
  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در اﻓﻖ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﭼﻨﻴﻦ وﯾﮋﮔﻰهایی ﺧﻮاهد داﺷﺖ:
  — ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎﻩ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﯾﻰ، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﺻﺖهای ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺁﻣﺪ، ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻬﺮه مند از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب.
  23 – اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ و ﻓﺮﺻﺖ ها و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖهای دوﻟﺘﻰ در ﺻﺤﻨﻪ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮهنگی و اﻗﺘﺼﺎدى.
  ==========
  و به این فرمان عمل نمی شود و مستمری حقوق رزمندگان و جانبازان را نمی دهند .
  رزمندگان فراموش‌شدگان جنگ — تاریخ ایران
  اگر از موضوع فراموش شده ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عبور کنیم نوبت به رزمندگان جنگ می‌رسد. آن‌هایی که هشت سال جنگیدند و امروز در غبار زمان و سختی‌های زندگی فراموش شده‌اند.
  دولت محترم و مجلس محترم اقدامی عاجل برای پرداخت مستمری حقوق رزمندگان و جانبازان زیر 25٪ انجام دهند .
  و بگذارند تاریخ بنویسد که به رزمنده های دفاع مقدس و جانبازان ( زیر 25٪) مستمری حقوق دادند و این مدافعان دین و ملت و وطن را قدرشناسی کردند .
  و این ظلم مستمری حقوق نگرفتن رزمندگان و جانبازان زیر 25٪ پایان یابد .
  http://mkhakpour9.persianblog.ir

  )))

 26. ايثارگر می‌گه:

  باسلام.
  اينجانب در شركت ملي صنايع مس كار مي كنم در اين شركت قانونهايي كه براي ايثارگران تصويب ميشود را اجرا نمي كنند.ومسولين شركت اعلام مي كنند شركت خصوصي است.باشد خصوصي جزئي از خاك اين وطن است چه بايد كرد؟

 27. ايثارگر60 می‌گه:

  دردوراني كه كاخهاي سبز تجديد حيات نموده اند چه انتظاري كه سوز آه دل دل شكسته اي تن كاخ نشينان را به لرزه درآورد
  جانباز زير 25درصد عشق وطن داشت . اينك بادستي كه قادر بكار نيست در انتظار پيري به نشسته تا شايد قوانين بنياد اورا دريابد

 28. رزمندگان سرباز جانباز سپاه زیر25 می‌گه:

  1. باسلام :خدمت بزرگواران. نمایندگان مجلس.سرداران نظام.چرا خدمت سربازان درجنگ غیر داوطلبانه بوده
  2. وارزشی ندارد.ایا درکشور های غربی هم مثل شما رفتار میکنند.مبنای خدمات رسانی به بازماندگان جنگ در
  3. امریکا 90روزغیرداوطلبانه+یک روزداوطلبانه میباشد؟؟بی عدالتی محض وظلم اشکار.بعداز24سال این تفکر
  4. ومدیریت غلط ادامه دارد(برخلاف نظرمقام معظم رهبری)چرا در خدمات رسانی به جانبازان زیر25درصدها
  5. تفاوت ها شدید بوده و روند منطقی و عقلانی ندارد.تمام خدمات رسانی در تمام مصوبات مجلس به بالای 25
  6. درصد منظور شده مثل این که تمام اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس بطور دسته جمعی بالای 25 درصد
  7. میباشند؟؟؟انصاف حکم میکند تمام خدمات ارایه شده توسط هر سازمانی دریک سطح حد اقل تعریف شده و
  8. برای بقیه هم به تناسب اسیب و مدت حضوردرجنگ بصورت ترکیبی(مثل کارکنان دولت)درنظرگرفته شود.
  9. تا هرکس به اندازه حضورودرصد وزحمت خودش به حق خودش برسد.درصورتی که درحال حاضرحضور
  10. سربازان درجنگ چون سرباز بودی پس ارزش ندارد. واگر جانباز شدی چون زیر 25درصد هستی ارزش
  11. ندارد.( با تشکر ازطرف تمام سربازان 8سال دفاع مقدس فراموش شدگان همرزمان دیروزو سرداران امروز)

 29. رزمندگان سرباز جانباز سپاه زیر25 می‌گه:

  با سلام: خدمت همه نمایندگان مجلس و سرداران و مسولین نظام چرا خدمت سربازان درجنگ غیر داوطلبانه تلقی شده ونه ارزش عرفی دارد. ونه ارزش مادی دارد. مگر جنگ سربازان با جنگ سرداران فرقی داشت درکشورهای اروپای و امریکا حضوردر
  جبهه ها حتی یک روز ارزش دارد. درکشور ما 24ماه در جنگ باشی چون سرباز بودی پس ارزش ندارد.این تفکر غلط 24ساله
  مشخص نیست کی وچه وقت اصلاح خواهد شد.سربازان جنگ مثل جانبازان زیر 25درصد درکشور ما هیچ ارزشی ندارند.با این

 30. رزمندگان سرباز جانباز سپاه زیر25 می‌گه:

  باسلام به سردار کمالی نظام وظیفه
  بفرماید مقداری معتدل با سربازان
  غایب برخورد کنند چون در24سال بعدازجنگ هیچوقت حضورسربازان درجنگ ارزش نداشته و غیر داوطلبانه تلقی شده چطور انتظار داریدغایبان
  سربازی کم شوند. چرا حضور
  سربازان درجنگ درهمه عرصه ها
  نادیده گرفته شده درامریکا مبنای خدمات رسانی به بازماندگان جنگ حضورغیرداوطلبانه درجنگ 90روز+ یک روز حضور داوطلبانه میباشد.توپ خمپاره.
  گلوله وقتی میامد نمی پرسید چون سربازی پس با تو کاری ندارم پس میروم سراغ داوطلبان
  قبول دارید تفکرغلط 24سال باید از یک جای اصلاح گردد.درلایحه جامع ایثارگران بهتر نیست مبنای خدمات براساس
  مدت حضوردرجنگ(سربازیاغیرسرباز)+
  حداقل اسیب یا درصد درنظر گرفته شود تا هرکس به اندازه حضور وزحمت خود از خدمات رسانی استفاده کند تا تفاوت هاو ارزش گذاری ها معقولانه
  خدا پسندانه باشد و مورد قبول همه جامع ایثارگران

 31. رضا346 می‌گه:

  ضمن تبریک راه اندازی سایت ، ترو خدا به به و چه چه نکنید از مشکلات جانبازان و ایثارگران بیشتر بنویسید شاید گوش شنوائی پیدا شود ، سی سال پیش جانباز شدیم بسیجی بودیم و بسیجی ماندیم اما عدیه ایثارمان را ندادند خدا شاهد است من 17 سال مستاجری کشیدم از این زیرزمین به زیرزمین دیگر خدا نگذرد از کسانی که میتوانستند و نکردند . عمرمان گذشت و………………….. تا بینهایت .

 32. و اما مجلس محترم :
  هر چند وقت یکبار ماده ای را مثلا حتی دو فوریت تصویب می کنند که اصلاحیه قانون ایثارگران را انجام دهند ؟!
  که دور و تسلسل و شل کن و سفت کن قانون جانبازان عزیز بالای 50٪ است و لاغیر :
  این مجلس دنبال چه می گردد ؟!
  چرا به رزمنده ها و جانبازان زیر 25٪ حقوق نمی دهد ؟!

  ای مجلس محترم : همه می دانند که هدف رسیدگی ندارید و فقط برای خودتان هدف دارید ؟!
  واقعا اگر رزمنده ها نبودند می توانستید این صندلی ها را از صدام پس بگبرید ؟!

  باور کنید نمی توانستید ؟!

  همه ایران زمین مدیون و بدهکار رزمنده ها هستند ؟!

  و به کارنامه همه دوران مجلس بنگرید . که چه کارنامه ای دارید ؟!
  بیایید با مردم و رزمنده ها راستگو و مهربان باشید .

  انشاالله

 33. مسولین.فقط ازخدا بترسید.که آه مظلوم روزی دامن ظالمان را خواهد گرفت .مگه جانبازان زیر 25درصد درجنگ بادشمن کوتاهی کرده اند یا اینکه جزء مرم ایران محسوب نمیشوند .در هر حال فردای قیامتی هم هست .واگذارهمه شما به خدا وایمه اطهار

 34. علي می‌گه:

  با سلام وتبريك تاسيس اين سايت جامع خبري ، لطفا پيگيري كنيد تا اين لايحه اي كه بعد از سالها تصويب شد و اكنون به بدون هيچ دليلي در مجلس متوقف شده و به دولت ارسال نمي شود ،اجرايي شود . قرار بوده چون اين لايحه هفت سال پيش تهيه شده فقط برخي نوشته ها . لغات ان تغيير كند و اين امر نبايد اينقدر طول مي كشيد . لطفا مدام پيگير باشيد كه همه اقشار ايثار گر چشم به راه اين قانون هستند .

 35. روزنامه ايران > شماره 3632 18/2/86 > صفحه 4 (اجتماعي) متن

  تصويب لايحه ارائه خدمات به رزمندگان بسيجي در دولت

  گروه اجتماعي: لايحه ارائه خدمات به رزمندگان بسيجي كه حداقل يك سال در جبهه هاي دفاع مقدس حضور داشته اندپس از انجام مراحل كارشناسي در هيأت دولت به تصويب رسيد.
  به گزارش خبرنگار «ايران» براساس اين لايحه دولت موظف است به آن تعداد از رزمندگان بسيجي دوران دفاع مقدس كه واجد شرايط هستند، مستمري ماهانه به ميزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند و آنان را به همراه افراد تحت تكفل، زير پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه اجتماعي قرار دهد.
  بنابراين گزارش رزمندگان بسيجي بايد حداقل يك سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي دفاع مقدس داشته باشند، همچنين در هيچ يك از دستگاه هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و كارگاه هاي مشمول قانون كار، اشتغال نداشته باشند.
  اين گزارش حاكي است رزمندگان بسيجي نبايد زير هيچ نوع پوشش بيمه درماني و بازنشستگي باشند و ضروري است نياز مالي افراد مشمول اين قانون محرز باشد.
  * دولت سهم سرانه بيمه خدمات درماني را مي پردازد
  همچنين در مفادي از اين لايحه آمده است: سهم سرانه بيمه خدمات درماني مشمولان موارد مذكور، به طور كامل به وسيله دولت تأمين و پرداخت خواهد شد و رزمندگان مشمول اين قانون كه سن آنها ۵۰ سال و پائين تر است زير پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي گيرند كه سهم كسور بازنشستگي آنان به طور كامل به وسيله دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.
  بنابراين گزارش افراد تحت تكفل مشمولان اين قانون، شامل همسر وفرزندان است و برقراري مستمري براي مشمولان اين قانون تا زماني است كه فرد مورد نظر شاغل نباشد.

  گفتني است مسئوليت اجراي مفاد اين قانون به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و آئين نامه اجرايي آن به وسيله وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
  * ۳۲ هزار رزمنده هيچ مستمري نمي گيرند
  از حدود ۲ ميليون بسيجي رزمنده و حدود ۵۰۰ هزار نفر كه به جبهه رفته اند حدود ۳۲ هزار نفر از آنان شرايط معيشتي مناسبي ندارند. دكتر مجتبي رحماندوست مشاور رئيس جمهوري در امور ايثارگران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران زماني كه از وظايف مربوط به خانواده شهدا به وظايف مربوط به جانبازان و آزادگان هم تسري پيدا كرد، شهدا، جانبازان و آزادگان را ايثارگر خواند، وقتي به اين مورد اعتراض شد بنياد شهيد اساسنامه اش را اصلاح كرد و از اين گروه به عنوان جامعه هدف ياد كرد.
  وي افزود: اين تعداد رزمنده با توجه به داشتن ويژگي هاي مورد نظر در حال حاضر مستمري از هيچ ارگان يا نهادي دريافت نمي كنند و زير پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران هم قرار ندارند و اكثر آنها به لحاظ معيشتي وضع مناسبي ندارند.
  رحماندوست درباره اين لايحه گفت: اين لايحه در يكي از سفرهاي استاني رئيس جمهوري در زمستان ۸۴ در استان ايلام به تصويب هيأت وزيران رسيد كه در اين مصوبه مقرر شد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران لايحه نحوه خدمات به رزمندگان با اولويت رزمندگان معسر را ظرف ۲ ماه به هيأت وزيران ارائه كند.
  اما در پيگيري هايي كه انجام داديم دبير هيأت دولت عنوان كرد به خاطر بارمالي، اين لايحه هم اكنون اجرايي نيست و حتي وقتي شماري از نمايندگان اين مسأله را به شكل طرح مطرح كردند، معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اين طرح مخالفت و عنوان كرد كه اعتبار اين لايحه در بودجه پيش بيني نشده است.
  مشاور رئيس جمهوري در امور ايثارگران با اشاره به تصويب لايحه ارائه خدمات به رزمندگان بسيجي در دولت گفت: اين لايحه مراحل اجرايي خود را طي مي كند و در بودجه ۸۶ نيروي مقاومت بسيج هم اعتباري در نظر گرفته شده است و در حال حاضر ما به تفكيك استان ها، CD اسامي و آدرس اين افراد را كه حدود ۳۲ هزارنفر در كل كشور هستند تهيه كرده ايم و به همه استانداري هاي سراسر كشور ارسال خواهيم كرد.
  * لايحه بايد به تصويب مجلس برسد
  حسين وفايي معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره پيش نويس اين لايحه گفت: در صورتي كه در لايحه ارايه خدمات به رزمندگان بسيجي، وظايفي براي بنياد شهيد و امور ايثارگران تعيين شود به طور قطع ما آنها را پيگيري و تلاش خواهيم كرد تا مشكلات اين رزمندگان حل شود. اما در حال حاضر اين لايحه در دولت است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
  وي افزود: در دولت نهم توجه ويژه اي به رزمندگان و ايثارگران شده و مجلس شوراي اسلامي هم در رسيدگي به مشكلات اين رزمندگان بويژه آنهايي كه داوطلبانه در جبهه هاي دفاع مقدس حضور داشته اند بي تفاوت نيست و به طور قطع زماني كه اين لايحه به مجلس ارائه شود نمايندگان مردم در تكريم اين عزيزان نهايت حمايت را خواهند داشت اما لازم است سير مراحل كارشناسي اين لايحه طي شود.

  مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر .
  عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس از نشست سه جانبه دولت، مجلس و ایثارگران براي رفع ایرادات لایحه خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.

  و اما :
  50 ساله شد 60 ساله ؟! که اگر این قانون نصف و نیمه را بخواهند که اجرایی کنند ؟!
  و بخواهند که حق الناس مدافعان جان و مال و ناموس ایران زمین و خالقان تنهاترین حکومت اسلامی شیعه در جهان را پرداخت کنند . که این رزمندگان بودند که دلاورانه جنگ را پیروز و تمام کردند . و بعد از 25 سال از پایان جنگ هنوز اینچنین قانون نصف و نیمه ای هم هنوز اجرایی نشده است . که از همین قانون تا به امروز رزمندگان 8 سال پیرتر شده اند .
  و رزمنده 50 ساله : امروز 60 ساله شده است ؟!

  بیاییم خود را مقروض ندانیم و دین خود را به رزمندگان ادا کنیم ؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *