به گزارش ایثارخبر٬ دکتر عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : بنیاد شهید و امور ایثارگران در چهار سال اخیر خدمات اثربخشی را برای ایثارگران داشته است که از جمله می توان به پرداخت مطالبات ایثارگران بعد از ۱۴ سال به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان ، اشتغالزایی برای چندین هزار ایثارگر ، اجرایی کردن طرح پایش سلامت ایثارگران و بازدید از ایثارگران با حضور عالی ترین مقام اجرایی کشور اشاره نمود.

ناظر مجلس در شورای عالی اشتغال کشور با اشاره به لزوم استمرار اشتغال زایی برای ایثارگران افزود : از حجت الاسلام شهیدی می خواهیم به رویه اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینی ایثارگران سرعت بخشند و مجلس شورای اسلامی با تمام توان از این اقدام حمایت می نماید.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رضایت از عملکرد ۴ سال اخیر بنیاد شهید افزود :

خدمات انجام شده برای ایثارگران در تاریخ کشور اهمیت دارد و نسلهای آینده به میزان توجه نسل ما به مدافعین و جان نثاران کشور و دین ،به قضاوت خواهند نشست.

وی با اشاره به ایجاد تشکلهایی با استفاده از عنوان شوراهای عالی گفت : استفاده از عنوان شورای عالی می بایست از مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی عبور نماید و استفاده از عنوان شورای عالی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی وجاهت ندارد.

دکتر عزیزی؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : تنها شورای عالی قانونی در حوزه ایثارگری ، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است که طبق ماده ۶۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به ریاست رییس جمهور و عضویت ۱۶ نفر از وزرا ، نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه نظام در حال فعالیت  می باشد.